facebook   twitter

pontika

viapontika


LOBBY AGENCY Агенция за медийни консултации, публично представяне и цялостна реклама

Какво можете да получите от нас?

МЕДИЙНИ КОНСУЛТАЦИИ
 • поднасяне на новина
 • подготовка за интервю в печатни и електронни медии
 • реакция при кризисни ситуации

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
 • организиране на пресконференции, срещи, брифинги по конкретен повод, изложби, ревюта
 • презентиране на продукти
 • изграждане на позитивен публичен имидж – от начин на изказ и поведение до подходяща визия
ЦЯЛОСТНА РЕКЛАМА
 • разработване на стратегия за тотална кампания – на фирма, институция, личност, също така на продукт или събитие
 • предлагане поне на два варианта, които включват различни компоненти. Те се мотивират пред клиента, преди той да направи избора си. например вариант 1 може да поставя акцент върху присъствието в средствата за масова информация, да включва изработването на специален знак или лого, които да се тиражират по различен начин, да предлага билборд вариант 2 акцентира върху самостоятелни печатни издания – брошура или листовка, които се разпространяват по улиците или пък се пускат в пощенските кутии, също така плакат, каталог, изложба; стратегията може да включва тв интервю, както и участие в подбрани публични събития.
 • осигуряване на контакт с медийни специалисти от столицата за допълнителни консултации
СПЕЦИАЛНА УСЛУГА – събиране и селектиране на информация по определена тема

СПЕЦИАЛНА УСЛУГА - фотосесия


Пакет за фирма, организация или община – едногодишен абонамент 600 лв. на месец

включва
 • консултиране при всички необходими (по преценка на клиента) случаи, включително и изработване на модел на поведение в кризисни ситуации
 • организиране на пресконференции и брифинги – не повече от 1 на месец
 • конкретна помощ при подготовка на прессъобщения, интервюта в печатни и електронни медии, включително и предварително проиграване
 • съдействие за изграждане на интензивни отношения с печатните и електронните медии в региона

Извън пакета LOBBY AGENCY приоритетно поема ангажимент за организиране на по-мащабни събития – обществени обсъждания, семинари и т.н. , както и изграждане на медийна стратегия по конкретни теми.
Lobby Agency © 2010-2023. All rights reserved.
Powered by Ziron. Theme by OverHertz OOD