facebook   twitter

pontika

viapontika

Аджибадем Сити Клиник Бургас продължава кампанията за превенция и лечение на артериалните заболявания
1 Декември, 2017

Аджибадем Сити Клиник Кардиохирургичен център Бургас продължава до края на ноември кампанията за превенция и лечение на артериалните заболявания.
image
Кампанията е насочена към диабетици, хора с високо кръвно налягане, пушачи и фамилно обременени, които са основната група с предразположение към съдови болести.

Профилактичните прегледи ще се извършват с Доплер ехограф, който дава категоричен резултат при диагностика на артериалните заболявания. Желаещите да се изследват с висококачествения метод в рамките на кампанията могат за 25 лева при редовна цена 50 да направят изследването.Часовете се записват на телефон: 056 893 860.

Завеждащ кабинета по ангиология е д-р Насратуллах Мобаракшах, ангиолог, кардиолог и специалист вътрешни болести.

Атеросклерозата е свързана с промяна в структурата на съдовата стена на големите и средните артерии, което ги прави неспособни да осъществяват нормално функциите си. Развитието на атеросклерозата е бавен процес, който продължава с години.

В 40 % от случаите първата проява на заболяването е миокардният инфаркт, а и при 20 % - внезапната сърдечна смърт.

При засягане на мозъчните артерии се стига до развитие на мозъчно-съдова болест. Проявите на хроничната мозъчна атеросклероза са нарушения в умствената способност, нарушена координация, залитане и депресия. Острата форма е мозъчният удар или инсулт.

Засягането на периферните артерии на долния крайник води до развитието на периферна артериална недостатъчност
Голяма част от хората получават инфаркт ,а за жалост се стига и до внезапна сърдечна смърт или инсулт в състояние на „пълно здраве”. Затова всички лица с повишен риск за атеросклероза трябва да се отнасят сериозно и да правят редовни профилактични прегледи.

България е сред страните с най-висока смъртност в Европа от атеросклеротични увреждания на сърдечните и мозъчните съдове. Особено тревожен е фактът, че през последните години се засягат все по-млади индивиди.

Аджибадем Сити Клиник Кардиохирургичен център Бургас има пълния капацитет за правилно диагностициране и лечение на артериални заболявания. С настоящата кампания лечебното заведение има амбицията да профилактира повече застрашени от съдови болести пациенти и да сведе риска от усложнения до минимум.

Категория: медицина

< Към новините
Lobby Agency © 2010-2021. All rights reserved.
Powered by Ziron. Theme by OverHertz OOD