facebook   twitter

pontika

viapontika

Жена e спасена, благодарение на екипната работа и ЕКМО в ”Аджибадем Сити Клиник Бургас”
3 Май, 2018

Едно семейство от Руен никога няма да забрави драматичните събития от миналото лято. Майката, жена 66 години, не се чувства от известно време добре- кръвното и е високо, сърцето и често излиза от ритъм, а обща слабост е обзела тялото и – задъхва се при най-малко усилие и няма сили да излезе дори на двора.

Състоянието и е тревожно и става основателна причина тя да отиде на преглед в специализираната болница по кардиохирургия и кардиология „Аджибадем Сити Клиник”Бургас. Прегледът и направените изследвания установяват неотложна нужда от операция на сърцето.
image
Кардиохирургът доктор Андрей Неутов и неговият екип - д-р Велина Янчева и д-р Ангел Кънчев правят пластики на две клапи на жената – митрална и трикуспидална. Операцията е извършена по всички предписания и протоколи на кардиохирургията, но когато тя приключва и сърцето трябва да заработи само, това не се случва.

Д-р Неутов и екипът му не губят време и включват жената на ЕКМО (eкстракорпорална мембранна оксигенация). Този апарат замества временно функциите на нейното сърце и бял дроб за две седмици.

Само няколко месеца преди това кардиохирургът д-р Неутов и специализантът по кардиохирургия д-р Янчева са били на обучение в Загреб, в един от двата сертифицирани центрове по кардиохирургия в Европа, където наред с други методи в областта на кардиохирургията, са се обучавали да работят с такъв апарат.

„Аджибадем Сити Клиник Бургас" разполага с ЕКМО-апарат, който е единствен по характеристиките си в страната. Едно от неговите предимства е мобилност, което позволява транспортиране на пациента при необходимост. Тази методика се използва по света не само в кардиохирургията. Нейните възможности включват временно заместване на функциите на сърце и/или белия дроб за няколко седмици в остри ситуации, когато е възможно възстановяване на съответния орган.

Техниката е важен дял от успеха на една операция на сърцето, но квалификацията и компетентността на лекарите, както и екипността в работата, са от водещо значение за щастлив изход. Точно такъв е случаят с жената от Руен, която две седмици остава закачена на този апарат, обгрижвана от реаниматори, кардиохирурзи, кардиолози и сестри, докато сърцето бавно поема своя ход.

Четири месеца екипите на болницата ден след ден връщат 66 годишната Хамиде към живота. Към днешна дата тя се чувства отлично, пластиките и на двете клапи са сполучливи, сърцето работи добре, състоянието и се е подобрило чувствително от периода преди хирургичната интервенция, а близките и не могат да намерят думи на благодарност и признателност към екипа на кардиохирургичното отделение, както и към реаниматорите, със завеждащ д-р Николай Увалиев, и към всички лекари, сестри и рехабилитатори в болницата.

„Ние сме обикновени хора, казва дъщерята на оперираната, не можем да повярваме, че имахме този късмет и това щастие да попаднем точно в тази болница, където работят истински професионалисти. Тяхната висока квалификация, компетентност, самоотверженост и денонощна грижа към нашата майка са причината тя днес да е жива и здрава и да се радва на семейството си.”

“Изписването на тази пациентка, както и нейното добро състояние една година след операцията е постижение за нашата клиника. Много се радвам, че започнахме успешно да прилагаме тази методика. Това е пример, когато екипна работа, добра техническа база и обучение на персонала дават добри резултати” – подчертава завеждащият на кардиохирургичното отделение на „Аджибадем Сити Клиник Бургас" д-р Тодор Якимов.

Категория: пресинформация

Доктор Николай Увалиев: Покрили сме напълно европейските стандарти
3 Май, 2018

„Много или малко са седем години за една болница? От дистанцията на годините си давам сметка, че тези, които започнахме като ядро не само в интензивното отделение, но и в кардиохирургията и кардиологията, продължаваме да сме тук. Това че, дойдохме от най-добрите софийски болници и останахме, говори за това, че сме удовлетворени от постигнатото.
image
За себе си мога да кажа, че още след петата година се чувствам спокоен и щастлив, че изградихме сериозен екип, че нещата вече са рутина и стават в пъти по-лесно, отколкото в началото” – казва д-р Николай Увалиев, анестезиолог и завеждащ отделението по интензивно лечение в „Аджибадем Сити Клиник Бургас”, специализираната болница по кардиохирургия и кардиология, единствена в цяла югоизточна България.
„Нашата работа е доста напрегната, свързана е с физически и емоционален стрес- през тези години 14 хиляди пациенти са преминали през стационара, извършени са близо 12 хиляди ангиопроцедури, над 2 300 са кардиохирургичните операции. За нас като реаниматори и анестезиолози важи правилото, че се включваме обикновено в най-критичните състояния, при пациенти, които идват от спешната помощ или от други лечебни заведения. Нашата първа и основна задача е да осигурим и да поддържаме адекватни жизнените функции на болния.
В операционната - да осигурим адекватно обезболяване-пациентът да се чувства комфортно, да спи през цялото време, да няма спомен за процедурата. Много пациенти, като се събуят питат, наистина ли свърши операцията, защото ние нищо не разбрахме.”
„Като част от специфична ни работа и в операционната и в интензивното отделение аз и моят екип и колегите кардиохирурзи бяхме първите в България, които въведохме някои основни методи и практики в областта на кардиохирургията с минимално използване на кръв и биопродукти.
На първо място имаме сериозни достижения в областта на сърдечната хирургия без използване на биопродукти. Имаме напълно съпоставими с добрите европейски стандарти, практики - на под 50 % от пациентите, които постъпват за сърдечна операция, им се налага да им бъде прелят някакъв биопродукт- подчертава д-р Увалиев.
Обикновено анемията при сърдечно оперираните е сериозен проблем, но ние имаме общо виждане с кардиохирурзите, затова резултатите са налице. В „Аджибадем Сити Клиник Бургас” за първи път в България започнахме да използваме специфичен медикамент - инхибитор на фибронолизата и от нас това започна да става практика и в други болници, не само в областта на кардиохирургията, но и в големите ортопедични болници.
По отношение на очистващите кръвта методи, свързани и с острата бъбречна недостатъчност и със септичните състояния, използваме най-съвременните методи и отново бяхме пионери в страната в прилагането на определени филтри, с които постигнахме много добри резултати и с които спасихме доста хора.
Използването на цитратната антикоагулация при хемофилтрацията ни дава предимство в острия следоперативен период, когато пациентът е рисков за кървене. За първи път в България в бившия кардио център "Понтика", настояща „Аджибадем Сити Клиник Бургас” бе приложен методът за цитратна антикоагулация при болен, подложен на продължителна вено-венозна хемодиализа.
Острата бъбречна недостатъчност е сериозен медицински проблем, свързан с много рискове за пациентите. Като част от коплексното и най-съвременно лечение на критично болни, за първи път у нас започнахме рутинно използване на сорбенти (филтри) за цитокини и ендотоксини.
Миналата година започнахме използването на машината за екстракорпорална мембранна оксигинация/ЕКМО/ при най-тежките състояния на кардиогенен шок. Това затваря кръгът - имаме на разположение всички най-съвременни методи, апаратура и медикаменти за възстановяване и поддържане на жизнените функции.Съвсем откровено мога да кажа, че сме покрили напълно европейските стандарти.”


Категория: медицина

7 години от първата операция на сърце в Бургас
3 Май, 2018

Кардиохирургията е модерна и разработена медицина, която до откриването на специализираната болница за кардиохирургия „Аджибадем Сити Клиник Бургас”/ бивш кардио център”Понтика” /бе дефицит в голям регион като Югоизточна България.
image
С „Аджибадем Сити Клиник Бургас ” тази липса бе запълнена и пациентите от Бургас и региона получиха шанса и възможността да се лекуват, без да се налага да ходят до сродни здравни заведения в София, Пловдив или Варна.

Началото е преди 7 години, когато лекари и сестри, работили в най-добрите кардиоклиники у нас - „Света Екатерина”, „Токуда” и „Света Ана” в София, както и УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив, поставят началото на кардиохирургията в Бургас и региона. На 29 март 2011 година е направена първата операция на сърце, а през 2018 година хирургичните интервенции наброяват повече от 2200 на брой, като от първия ден тук се извършва пълният обем интервенции върху сърцето с изключение на трансплантациите.
Поне на толкова семейства е била дадена възможността да подкрепят лично своите близки и вдъхнат кураж в това тежко житейско изпитание. Наличието на модерна и съвременна болница в Бургас спестява тревожното изживяване в чакане и неизвестност на друго място, както и мъчителното пътуване на болния.

Естествено липсата на такъв важен хирургичен отрасъл през годините се отразява върху състоянието на болните и хирурзите се изправят пред случаи с толкова тежки и необратими поражения на сърцето, че често им се налага да правят комбинирани операции.

„Аджибадем Сити Клиник Бургас” притежава кардиохирургично отделение с най-съвременна, модерна апаратура, две операционни зали и кардиореанимация на европейско ниво. Но най-голямото достойнство на болницата са специалистите.

За седем години под ръководството на завеждащия отделението по кардиохирургия д- р Тодор Якимов взеха специалност още трима кардиохирурзи- първоначално д-р Андрей Неутов, а от година д-р Петър Петров и д-р Горан Миланов. Двама са специализантите по кардиохирургия, на които им предстои изпит по специалност.
В отделението работят двама кардиолози- Д-р Вера Семерджиева и д-р Николай Танчев, които проследяват всеки болен от установяването на заболяването- до пълното възстановяване с последващи редовни следоперативни прегледи и консултации.
Лекарите и сестрите са преминали обучение в най-добрите кардиоклиники у нас и ежегодно посещават курсове и международни симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина.

В кардиохирургията компромиси не могат да бъдат правени- в отделенията по кардиохирургия и реанимация със завеждащ д-р Николай Увалиев разполагат с всички технически и медикаментозни средства за поддържане на жизнените функции на пациентите. Апаратурата от най-съвременно ниво, осигурява извършването на този вид специализирана медицинска дейност - дихателна апаратура, с която се подкрепя дишането, както и такава, с която се поддържа циркулацията в сърдечно-съдовата система на пациентите. В болницата разполагат с всички видове техника за подпомагане и заместване на бъбречната функция, която много често започва първа да страда, особено при тежко болните. Имат пълният арсенал от средства, с които могат да подпомогнат преодоляването на критични състояния.

По отношение на самата сърдечна операция, на квалификацията на лекарите, апаратурата, на грижите, свързани с обезболяването, с ранния следоперативен период и с поддържане на жизнените функции,това което „Аджибадем Сити Клиник Бургас” предлага на своите пациенти, е на нивото на европейските болници и стандарти.

Категория: медицина

Доктор Мариана Контева: Реналната денервация спасява пациентите с резистентна хипертония
7 Март, 2018

10-15 % от хипертониците знаят какво е да поддържаш кръвно налягане 220/115, да пиеш скъпи лекарства, да правиш непрестанни консултации със специалисти и да си в непрестанен стрес, че ще направиш инфаркт или инсулт.
image
„Хипертонията е сериозно разпространена в страната ни, а при голяма група от пациенти медикаментозната терапия не дава необходимите резултати и контролът на болестта не е добър. Каквито и лекарства да се дават на такива болни, включително в много високи дози и от различни класове, кръвното им налягане остава високо, което повишава сърдечно-съдовия риск”- казва управителят на Аджибадем Сити Клиник Бургас, инвазивният кардиолог д-р Мариана Контева.

„Тежките усложнения, вследствие високото кръвно - дисекация на аортата, мозъчен инсулт, друг периферен или коронарен съдов инцидент, могат трайно да инвалидизират или убият пациента на момента. Няма друго хронично заболяване като високото кръвно, освен диабета, което да причинява такива тежки последствия,” подчертава тя.

„Затова в нашата болница аз и моят екип от години прилагаме рутинно метода за ренална денервация на пациенти с резистентна хипертония, при който постигаме около 33 мм спадане на горната граница на артериалното налягане и на около 11 - на долната. Това е сериозен резултат от гледна точка на запазването му във времето. Тази процедура дава шанс за пациентите с това заболяване да регулират артериалното си налягане трайно още след първото денонощие.”
От гледна точка на фармако-икономически ефект тази еднократна процедура спестява сериозни средства, които във времето се изразходват за скъпоструващи медикаменти.
От скоро д-р Контева и нейният екип са пионери в прилагането на метода чрез нов денерватор със спирален катетър. Той позволява многоточкова денервация, достъп през ръка и снижава риска от кървене на пункционното място. Избягва се травматизмът при пациентите, те не усещат болка, а методът е много по адаптивен и бърз от останалите.
99,9% от третираните пациенти имат силно стеснени бъбречни артерии, които са пред запушване - казва д-р Контева. „Много от тези пациенти не съзнават, че високото кръвно се дължи не само на симпатикусовата /вегетативна/ нервна система, наследственост, начин на живот, възраст, но и на органично стеснение на самите бъбречни артерии. Или по-просто казано - изследваме сърцето, кръвоносните съдове, а спасяваме бъбреци, защото едно запушване на артерията води до хемодиализа.”
Съветът на специалистите към хоратас резистентна хипертония е, да не подценяват заболяването си, а да действат превантивно, за да може високото им кръвно налягане да бъде регулирано своевременно и избегнати всички тежки последици.

Категория: медицина

Доктор Насратуллах Мобаракшах: Каротидната патология е най-честата причина за инсулт
25 Февруаи, 2018

Каротидната патология включва различни по степен промени на сънната артерия - от задебелени стени и стеноза до пълното и запушване (тромбоза)- казва д-р Насратуллах Мобаракшах, ангиолог и кардиолог в «Аджибадем Сити Клиник Бургас».
image
Най-тежкото проявление на каротидната патология е исхемичният мозъчен инсулт, който често води до смърт или до тежка инвалидизация на болния.

С висок риск за инсулт са преживелите вече някакъв инцидент, провокиран от атеросклероза като инфаркт, както и тези с периферно артериално заболяване. Всички те трябва периодично да бъдат изследвани, като се обръща специално внимание на състоянието на каротидните им /сънните/ артерии- подчертава д-р Мобаракшах.

Застрашени от инсулт са хора с фамилна обремененост/ които имат родител с такава диагноза/, навършилите 50 години, диабетици, пушачи, хипертоници,тези с висок холестерол, с наднормено тегло и други.

Прегледът е много лесен-прави се с Доплер, който показва както началните атеросклеротични промени - оформянето на плаки, които стесняват съдовете, така и тези в напреднал стадий- обяснява лекарят.

Когато стеснението е над 60-70%, има сериозен риск от мозъчен инсулт. Ако то е под 50%, лечението може да е само с медикаменти, които предотвратяват образуването на съсиреци. Трябва да се намалят рисковите фактори като се нормализира кръвното налягане, контролира захарният диабет,понижи се холестеролът и по някакъв начин се редуцира стресът.

Ако процесът на атеросклерозата не може да бъде овладян или се открие тежко стеснение, се прилагат два вида лечение.

При първия,който се нарича каротидно стентиране и се прави рутинно в Аджибадем Сити Клиник Бургас, под рентгенов контрол с микроскопичен катетър, инвазивни кардиолози и ангиолози стигат до опасния участък, който се разширява с прикрепения към катетъра балон,и на мястото се поставя стент. Целта му е да предотврати инсулт или повторно опасно стеснение.

За да се избегне рискът от раздробяване на плаката при поставянето на стента, се използва миниатюрно чадърче, в което се събират опасните частички, след което то се изтегля от кръвоносния съд.
При високорискови пациенти и в спешни случаи по-ефективна е класическата съдова хирургия. При нея артерията се отваря директно и се почиства от плаката и тромба.

Категория: медицина

« По-стари публикацииПо-нoви публикации »
Lobby Agency © 2010-2023. All rights reserved.
Powered by Ziron. Theme by OverHertz OOD